ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН АНКЕТ

Та Монгол Улсын иргэний хувьд өөрийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд дараахь асуултуудад үнэн зөв хариулж ЭСЯ дахь бүртгэлдээ хамрагдана уу.


Close
Close