Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах

Баримт бичгийн хуулбар баталгаажуулах
2017/09/18

ЭСЯ баримт бичгийн хуулбар, баталгаат орчуулганы үнэн зөвийг гэрчилнэ. Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

 

  • Баталгаат орчуулганы баримт бичгийн эх хувьэсхүл нотариатаар гэрчлүүлэх баримт бичиг
  • Үйлчилгээ авахаар хандсан иргэний гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэх,
  • Үйлчилгээний төлбөр

 


Close
Close