Тодорхойлолт авах

Тодорхойлолт авах
2017/09/18
Тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх материал:

Болгар улсад ажиллаж, амьдарч байгаа гэсэн тодорхойлолтыг загварын дагуу бөглөх. (амьдран суугааг нотлох баримт бичгийг үндэслэнэ.)


Үйлчилгээний хураамж

Дээрх материалуудыг бүрдүүлж ЭСЯ-д өөрийн биеэр авчрах буюу боломжгүй тохиолдолд баталгаат шуудангаар илгээнэ.

Шуудангаар бичиг баримт илгээх заавар 

Жич: 

А. ОРШИН СУУЖ БАЙГААГ НОТОЛСОН ТОДОРХОЙЛОЛТ гэж гадаад улсад оршин сууж байгаа Монгол иргэдийг тухайн оршин сууж буй улсын харъяалах албан ёсны бичиг баримт /ID card, жолооны үнэмлэх, сургуулийн үнэмлэх гэх мэт/, түүнчлэн эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан нотлох бичиг /сургуулийн тодорхойлолт/ зэргийн аль нэгэн дээр нь үндэслэн тухайн улсад /одоо байгаа байнгын хаягт нь үндэслэн тодорхойлно/ ажиллаж, амьдарч, оршин сууж байгааг нь албан ёсоор нотолсон бичиг юм.


Close
Close